Thông báo

Dự chuyên đề đối với giáo dục tiểu học

Để chuẩn bị tốt cho buổi chia sẽ kinh nghiệm tại buổi báo cáo tại trường Tiểu học số 1 thị trấn Phù Mỹ vào ngày 07/4/2018 (khai mạc lúc 7h00)

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn các khối lớp 1 đến khối lớp 5 và giáo viên dạy Mĩ thuật chuẩn bị nghiện cứu 2 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Một số biện pháp tổ chức dạy học Mĩ thuật ở tiểu học theo phương pháp của Đan Mạch;

Chuyên đề 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học;

Bài viết liên quan