TRUY BÀI 15 ĐẦU GIỜ

 

KẾ HOẠCH TRUY BÀI 15 PHÚT ĐẦU GIỜ 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ

 

1/ Các buổi thực hiện: Đầu các buổi học từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

2/ Lựa chọn giao việc cho đội ngũ cán bộ lớp

Lớp trưởng là người cá uy tín được tập thể tin yêu. Nhiệm vụ quản lý lớp, điều hành lớp học tập theo yêu cầu của giáo viên. Hết 15 phút đầu giờ phối hợp cùng với tổ phó và tổ trưởng ghi lại nhóm học tốt và nhóm học còn hạn chế.

Lớp phó là người có năng lực học tập xuất sắc môn Toán và Tiếng Việt. Nhiệm vụ kiểm tra từng tổ, điều hành nội dung học tập và có trách nhiệm trong nội dung học tập, bài tập… theo yêu cầu của giáo viên,

Các tổ trưởng là những học sinh chăm ngoan có năng lực học tập tôt các môn học. Nhiệm vụ kiểm tra các thành viên trong tổ, điều hành nội dung học tập và có trách nhiệm trong nội dung học tập, bài tập… theo yêu cầu của giáo viên,

3/ Nội dung truy bài.

Khi nghe hiệu lệnh trống trường truy bài 15 phút đầu giờ, lớp ổn định . Lớp trưởng yêu cầu kiểm tra sách vở đồ dùng học tập. Các tổ trưởng các thành viên trong tổ rồi báo cáo cho lớp trưởng. Lớp trưởng ghi vào sổ tay để báo cáo cho giáo viên. Sau đó cùng với nhóm học tập và theo dõi quản lý chung cả lớp.

Lớp phó nêu yêu cầu truy bài 15 phút đầu giờ theo sự hướng dẫn của giáo viên. Đi đến các nhóm cùng tham gia học tập và nhắc nhở các bạn học tập.

Các tổ trưởng điều hành nhóm mình học tập, và trực tiếp quản lý nhóm mình , trong học tập tổ có gì không rõ trực tiếp tham khảo ý kiến với lớp phó. Nếu không được thì giáo viên giải thích.

4/  Sơ kết lớp.

     Lớp trưởng ghi lại tinh thần học tập của từng nhóm, và những hạn chế của nhóm, cụ thể là nhũng bạn không tham gia học tập hay tiếp thu bài chậm, làm bài tập sai, đọc bài chưa tốt….. Sau đó báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm định hướng cho nội dung học tập hôm sau.

                                                                                                          Sưu tầm      

Bài viết liên quan