Thông báo

DỰ HỘI NGHỊ

Thực hiện theo giấy mời dự hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ như sau:

Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn dự hội nghị tại Trường Tiểu học số 1Thị trấn Phù Mỹ.

Thời gian: Ngày 05/02/2018(1 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút)

Vậy cán bộ giáo viên, nhân viên xem thông báo để biết và liên hệ trong công tác./.

                                                                                                                         

 

Bài viết liên quan